Direkte til indholdet

Kontakt os

Er du nysgerrig på dine muligheder?

Du er meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak:

Tlf. 76 81 38 00
e-mail: sprogcentret-@-vejle.dk

Du er også velkommen i Informationen på Damhaven 13A

Udviklingsprojekter

Erhvervs- og udviklingsafdelingen søger løbende midler til at iværksætte konkrete udviklingsprojekter. Projekternes formål er at:

  • Undersøtte udlændinges muligheder for aktivt medborgerskab.
  • Fremme inklusion og integration - såvel på arbejdsmarkedet som i samfundet generelt.
  • Øge samarbejdet med virksomheder og uddannelsesinstitutioner.
  • Videreudvikle underviserkompetencer og undervisningstilbud.

Eksempler på tidligere projekter

Sprogguide til virksomheder - en folder som retter sig mod virksomheder og informerer om danskundervisning for udlændinge. Guiden er tænkt som en hjælp, motivation og inspiration til igangsættelse af danskundervisning. Den er blevet til i samarbejde med Netværkslokomotivet, Arbejdsmarkedskontorerne og De Danske Sprogcentre. Du kan downloade guiden som PDF her.

Fremtidens Vejle - en samarbejdskampagne med fokus på kompetenceløft af medarbejdere. Projektet er et samarbejde mellem Campus Vejle, Netværkslokomotivet, AOF, Give-Grindsted Uddannelsescenter og Sprogcenter Vejle, støttet af Vejle Erhverv og Dansk Industri.

Skolen for alle - projektets formål er at udvikle en online platform samt undervisningsmateriale og -forløb, som skal støtte forældre med dansk som andetsprog til at forstå den danske skolemodel. Projektet er et samarbejde mellem VIFIN (koordinator), Vejle Midtbyskole, biblioteket og Sprogcenter Vejle, og er støttet af TrygFonden.

SIGNS i Vejle - EU samarbejdsprojekt om digital storytelling. Projektets formål er at styrke kulturel diversitet samt social sammenhængskraft. Læs mere om det her. 

Åben Skole - et samarbejdsprojekt mellem Mind the Future, Grejsdals Skole og Sprogcenter Vejle. Formålet er et autentisk kulturmøde, hvor der bliver talt og lært om sprog og kulturarv.

Vi lærer dansk - Danskundervisning for udsatte grønlændere i Vejle, sammen med Myndighedsafdelingen i Vejle Kommune. Støttet af Undervisningsministeriets pulje Parat til læring og undervisning

De Danske Sprogcentres logoDe Kommunale Sprogcentres logo