Sprogcenter Vejle

Centrum Językowe w Vejle jest państwową instytucją kształcącą, która oferuje dorosłym obcokrajowcom kursy języka duńskiego oraz kursy dotyczące kultury duńskiej i stosunków społecznych w Danii. Centrum Językowe oferuje lekcje w godzinach dziennych i wieczorowych.

Kursy nauczania języka duńskiego podzielone są na trzy poziomy kształcenia: poziom 1 jest dla osób bez lub z minimum wykształcenia, poziom 2 jest dla osób, które posiadają podstawowe wykształcenie, poziom 3 jest dla osób z wyższym wykształceniem.

Każdy z trzech poziomów jest podzielony na sześć modułów nauki. Warunkiem rozpoczęcia kolejnego modułu jest zdanie testu po zakończeniu poprzedniego. Pod koniec każdego z trzech poziomów nauczania można przystąpić do egzaminu państwowego: Egzamin Języka Duńskiego 1, Egzamin Języka Duńskiego 2, Egzamin Języka Duńskiego 3, względnie Egzamin Przygotowawczy do rozpoczęcia nauki na Uniwersytecie, tak zwany Studieprøven.

Zdanie jednego z powyższych trzech egzaminów języka duńskiego jest warunkiem otrzymania pozwolenia na pobyt stały w Danii.

Warunkiem przyjęcia obcokrajowca do Centrum Językowego jest (a) posiadanie duńskiego numeru personalnego, (b) ukończenie 18-go roku życia i (c) posiadanie skierowania z jobcenter w mieście zamieszkania.

Nauka jest bezpłatna.  Niemniej jednak, w niektórych miejscowościach pobierają, od osób, ktore zarabiają na własne utrzymanie, opłatę za każdy moduł nauki.  Wysokość opłat jest różna w różnych miejscowościach.

Sposób nauczania jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb studenta i wspólnie z nim planowany.  Student jest odpowiedzialny za własną naukę, i musi przystąpić do jednego z czterech egzaminów państwowych w ciągu trzech lat od chwili rozpoczęcia kursu.

W Centrum Językowym można również zamówić lekcje dostosowane do indywidualnych potrzeb danej grupy studentów.