Denne hjemmeside benytter sig af cookies. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepteres anvendelsen af cookies. Læs mere!

OK

Sprogcenter Vejle

Centrum Językowe w Vejle jest państwową instytucją kształcącą, która oferuje dorosłym obcokrajowcom kursy języka duńskiego oraz kursy dotyczące kultury duńskiej i stosunków społecznych w Danii. Centrum Językowe oferuje lekcje w godzinach dziennych i wieczorowych.

Kursy nauczania języka duńskiego podzielone są na trzy poziomy kształcenia: poziom 1 jest dla osób bez lub z minimum wykształcenia, poziom 2 jest dla osób, które posiadają podstawowe wykształcenie, poziom 3 jest dla osób z wyższym wykształceniem.

Każdy z trzech poziomów jest podzielony na sześć modułów nauki. Warunkiem rozpoczęcia kolejnego modułu jest zdanie testu po zakończeniu poprzedniego. Pod koniec każdego z trzech poziomów nauczania można przystąpić do egzaminu państwowego: Egzamin Języka Duńskiego 1, Egzamin Języka Duńskiego 2, Egzamin Języka Duńskiego 3, względnie Egzamin Przygotowawczy do rozpoczęcia nauki na Uniwersytecie, tak zwany Studieprøven.

Zdanie jednego z powyższych trzech egzaminów języka duńskiego jest warunkiem otrzymania pozwolenia na pobyt stały w Danii.

Warunkiem przyjęcia obcokrajowca do Centrum Językowego jest (a) posiadanie duńskiego numeru personalnego, (b) ukończenie 18-go roku życia i (c) posiadanie skierowania z jobcenter w mieście zamieszkania.

Nauka jest bezpłatna.  Niemniej jednak, w niektórych miejscowościach pobierają, od osób, ktore zarabiają na własne utrzymanie, opłatę za każdy moduł nauki.  Wysokość opłat jest różna w różnych miejscowościach.

Sposób nauczania jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb studenta i wspólnie z nim planowany.  Student jest odpowiedzialny za własną naukę, i musi przystąpić do jednego z czterech egzaminów państwowych w ciągu trzech lat od chwili rozpoczęcia kursu.

W Centrum Językowym można również zamówić lekcje dostosowane do indywidualnych potrzeb danej grupy studentów.

Denne hjemmeside benytter sig af cookies. Ved fortsat brug af hjemmesiden accepteres anvendelsen af cookies. Læs mere!

OK