Nyt fra Sprogcenter Vejle

Prøve i Dansk

Læs mere om prøverne i Dansk

Se dine karakterer i Ludus Web

Her finder du en vejledning til, hvordan du selv kan se dine karakterer i Ludus Web.

A1 og A2 samt indvandringsprøve

Tag dine familiesammenførings- og indvandringsprøver i Vejle

Medborgerskabsprøve

Hvis du ønsker permanent opholdstilladelse/tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark.

Indfødsretsprøven

Hvis du ønsker Dansk statsborgerskab (Dansk pas).

Virksomhedsforlagt undervisning

Danskundervisning på arbejdspladsen har en stor og umiddelbar nytteværdi.