Nyt fra Sprogcenter Vejle

Prøve i Dansk

Læs mere om prøverne i Dansk

A1 og A2 samt indvandringsprøve

Tag dine familiesammenførings- og indvandringsprøver i Vejle

Lytteforståelse ved Studieprøven udgår som selvstændig prøve

Disciplinen lytteforståelse ved Studieprøven udgår som selvstændig prøve i prøveterminen sommer 2018 Ifølge den nye bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge udgår disciplinen Lytteforståelse ved Studieprøven som...

Medborgerskabsprøve

Hvis du ønsker permanent opholdstilladelse/tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark.

Indfødsretsprøven

Hvis du ønsker Dansk statsborgerskab (Dansk pas).

Virksomhedsforlagt undervisning

Danskundervisning på arbejdspladsen har en stor og umiddelbar nytteværdi.