Traumehold

Undervisning tilrettelagt for traumeramte

Vi tilbyder undervisning specielt tilrettelagt for borgere, som har været udsat for traumatiserende begivenheder.

Formålet med undervisningen er at lære dansk og få viden om danske samfundshold – evt. tage en danskprøve. Det faglige indhold på et traumehold er identisk med indhold og omfang som på et ordinært hold. Målet er således det samme som på almindelige hold. Forskellen er, at der påregnes særlige metodevalg og et længere tidsperspektiv.

Undervisningen i samfunds-& kulturforståelse

Undervisningen varetages primært af CSV-undervisere, der med deres særlige specialundervisningskompetencer især kan arbejde med kursisternes personlige- og sociale målsætninger samtidig med, at kursisterne får indblik i emner af forskellig karakter inden for medborgerskab og arbejdsmarkedet.

Følgende forhold tilgodeses i undervisningen:

  • Undervisning på små hold (5 kursister pr. hold).
  • En fast – og mindre – lærerstab med specialistviden omkring traumer.
  • Fysiske rammer, der indbyder til social interaktion og rummelighed.
  • Fysiske rammer, der giver mulighed for at kunne trække sig tilbage.
  • Forudsigelighed og struktur i opgavetyper.
  • Brug af metoder til at støtte og træne hukommelse og koncentration.
  • Brug af metoder til at støtte selvopfattelse og udvikling af personlige kompetencer.

Der inddrages elementer af konflikthåndtering, psykoedukation, reminiscens og social færdighedstræning i undervisningen.