Prøve i Dansk

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året - i maj/juni og november/december.

Prøverne består af en mundtlig og en skriftlig del og omfatter fire områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøverne dokumenterer kompetencer i dansk sprog. Prøvebeviserne kan medsendes som dokumentation ved jobansøgninger, ved ansøgninger om uddannelse samt ved ansøgninger om permanent opholdstilladelse og dansk statsborgerskab.

Husk billed-id

Til alle prøverne skal du huske at medbringe godkendt billed-id, dvs:

- pas, fremmedpas, opholdskort eller kørekort udstedt af dansk myndighed.

Det er ikke muligt at komme til prøve uden gyldigt billed-id.

Klik her for at tilmelde dig Prøve i Dansk (link)

Studieprøven

Studieprøven afslutter modul 6 på Danskuddannelse 3. Studieprøven er et adgangskrav på de fleste videregående uddannelser i Danmark.

Selvstuderende

Hvis man ikke deltager i undervisningen på studieprøveholdet, kan man tilmelde sig prøverne som selvstuderende. Man skal ved tilmeldingen betale et gebyr på 801 kr. for den skriftlige del og/eller 801 kr. for den mundtlige prøve.

Lytteforståelse ved Studieprøven

Ifølge den nye bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge udgår disciplinen Lytteforståelse ved Studieprøven som selvstændig prøve i prøveterminen sommer 2018. Lytteforståelse vil i stedet indgå i bedømmelsen af den mundtlige prøve.

Ligeledes er reglerne om sygeprøve for deltagere til Studieprøven ophævet.

Læs bekendtgørelsen her

Klik her for at tilmelde dig Studieprøven (link)