Vi er i kontinuerlig dialog med samarbejdspartnere i virksomheder, uddannelsesinstitutioner og Jobcenter. Vi tilrettelægger løbende nye, fleksible undervisningsforløb, som tilgodeser de behov vores samarbejdspartnere har.