Kurser

På Sprogcentret har vi en stor viden om

  • Kulturmøder
  • Sprog
  • Dansk samfund og kultur

Vi vil meget gerne dele vores store viden og tilbyder derfor forskellige kurser: Som inspiration kan nedenstående emner bruges:

  • Interkulturel kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen
  • Interkulturel intelligens – klar kommunikation på tværs af kulturer
  • Kulturforståelse og social integration
  • Kulturel diversitet på arbejdspladsen
  • Kultur, værdier og normer – samarbejde på arbejdspladsen
  • Flygtninge og sprogindlæring
  • Traumatiseret baggrund og nyt liv i Danmark – udfordringer og løsninger