Samarbejde med andre sprogcentre

Sprogcenter Vejle deltager meget aktivt i samarbejdet med andre sprogcentre. Det gør vi, fordi vi anser kontinuerlig udveksling af best-practice og løbende ajourføring på lovgivningen inden for tosprogs-området som centralt for at fortsat at kunne tilbyde en professionel og tidssvarende undervisning.

 Samarbejde i DDS                   

Sprogcenter Vejle er medlem af brancheorganisationen DDS (De danske Sprogcentre), hvor vi også er repræsenteret i bestyrelsen. DDS’ årlige generalforsamling, der afholdes på Munkebjerg i Vejle er et fast tilbagevendende punkt i dette samarbejde, og en mulighed for at evaluere sprogcenter-året, der gik i Danmark og skabe opmærksomhed om nye tiltag og udviklinger. Det er også i dette forum, at der ofte er deltagelse af konsulenter fra KL, hvilket er med til at skabe øget forståelse og opmærksomhed om området.

Samarbejde med Jobcenter Vejle

Som kommunalt sprogcenter er der ingen tvivl om, at Jobcenter Vejle er vores største samarbejdspartner. Det er i denne egenskab, at vi hjælper med at løfte den store samfundsmæssige udfordring, der ligger i integrationen af de mange nye medborgere, der kommer til Vejle, enten som flygtninge eller indvandrere. Det er en opgave, der rækker langt ud over det at lære dansk og omfatter en forståelse af den danske arbejdsmarkedskultur, specifikt fagsprog på arbejdspladsen og stort set alle andre aspekter af det at være borger i Danmark.

Sagsbehandlere

I forbindelse med den gruppe kursister, der er henvist af jobcentret vil der oftest være tilknyttet en sagsbehandler. Der er en løbende kontakt mellem sagsbehandlerne og sprogcentrets visitatorere og administration. I unge-afdelingen Globus har sagsbehandlerne endda deres daglige gang for at sikre en hurtig og smidig behandling af de unges problemer og udfordringer, og for at holde fokus på uddannelse og muligheden for praktik og arbejde.