Kommunale sprogcentre mødes i Vejle: Hvad er formålet med et særligt undervisningstilbud for unge?

Kommunale sprogcentre mødes i Vejle: Hvad er formålet med et særligt undervisningstilbud for unge?

Sammen med en del af landets andre kommunale sprogcentre er Sprogcenter Vejle gået i front med en række initiativer for et tættere samarbejde. Således afholdes der løbende nogle temadage, som hver især sætter fokus på fælles arbejdsopgaver og udfordringer, som alle de kommunale sprogcentre arbejder med til daglig.

I sidste uge var temaet ungeindsatsen. Sammen med Sprogcenter Randers havde Sofus planlagt dagen, hvor dagsordenen var at diskutere sprogcentrenes respektive arbejde med ungeindsatser i en tid med økonomiske stramninger.

Ud af landets i alt 19 kommunale sprogcentre deltog 9 af dem og det viste sig hurtigt at deltagerne kunne inspirere hinanden med forskellige tilgange til arbejdet på ungeområdet. Blandt de deltagende var blandt andre lærere, afdelingsledere og sagsbehandlere, som alle blev fordelt i grupper på tværs af arbejdspladser. Der blev i grupperne snakket om særlige områder, der kendetegner arbejdet med unge og hvordan det blandt andet adskiller sig fra voksenundervisning. Der var bred enighed om behovet for en særligt indsats, tilegnet de unge. Der hvor sprogcentrene adskilte sig fra hinanden var i selve konstruktionen af ungeindsatsen, dvs. skal den fungere selvstændigt (som f.eks. Globus)? Skal den formelt indgå på samme aftale som voksenundervisningen? Skal den tilbydes alle unge udlændinge eller kun særlige segmenter som f.eks. kun I-kursister eller kun DU2-kursister osv.? De forskellige konstruktioner skyldtes primært eksterne forhold så som antallet af unge udlændinge i kommunen eller f.eks. graden af samarbejde imellem sprogcentrene og deres respektive kommune/jobcenter.

Alle de deltagende sprogcentre var glade for initiativet og var indstillet på mødes igen i løbet af 2018 for at følge op på den sparring, vi gav hinanden.

I forlængelse af temadagen udarbejdes en rapport som følger op på de punkter og detaljer, der blev diskuteret blandt deltagerne

De deltagende sprogcentre var:

  • Sprogcenter Kolding
  • Sprogcenter Slagelse
  • Sprogcenter Viborg
  • Haderslev Sprogcenter
  • Guldborgsund Sprog- og Integrationscenter
  • Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern
  • Sprogcentret Holstebro
  • Sprogcenter Randers
  • Sprogcenter Vejle